Collectieve beveiliging

Door collectieve beveiliging door middel van surveillances kan de veiligheid op bedrijfsterreinen worden verhoogd, of zelfs gewaarborgd. Door collectieve beveiliging in de tijden dat de meeste bedrijven dicht zijn, waardoor de terreinen vaak verlaten zijn, is de kans op criminaliteit erg aanwezig. Daarbij is de aanrijdtijd bij calamiteiten en alarmen binnen een collectief beveiligd terrein, van cruciaal belang. Door onze centrale ligging zijn de aanrijdtijden kort. Zo worden de risico’s op criminaliteit afgedekt en verminderd. Ook levert het collectief opzetten van beveiliging, en daarmee samenhangend het laag houden van criminaliteit, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Hiervoor zijn inmiddels wettelijke bepalingen vastgelegd binnen de KVO trajecten. (Keurmerk Veilig Ondernemen).