Mobiele surveillancediensten

De mobiele surveillance verricht zijn beveiligingtaak voor het grootste deel vanuit zijn voertuig. De surveillant ondersteund de alarmcentrale. Door voldoende surveillancewagens heeft Security Service Ommeren BV voldoende dekking om adequaat te kunnen reageren bij meldingen, zonder hierbij afbreuk te doen aan de controleronde`s. Ook het openen en sluiten van objecten maakt onderdeel uit van de diensten van de mobiele surveillant.

+ Collectieve Mobiele Surveillance diensten

Het collectieve beveiligen gebeurt door mobiele surveillances, waarvan de surveillanceauto’s herkenbaar zijn uitgevoerd met logo en andere beveiligingsuitstralingen. De surveillanceauto wordt bemand door een ervaren en geüniformeerde beveiligingsbeambte. Ook zijn de voertuigen voorzien van de noodzakelijke communicatieapparatuur en veiligheidsuitrusting. Binnen de gemaakte collectieve afspraken worden de werkzaamheden uitgevoerd, waaronder preventief toezicht. Ook het frequent toezicht uitoefenen op en controleren van bedrijfspanden maakt hier onderdeel van uit. Tijdens deze preventieve surveillance rondes worden de aangesloten deelnemers at random bezocht door de surveillant. De surveillant zal een fysieke controleronde uitvoeren en zijn bevindingen in een rapportage verwerken, welke vervolgens digitaal wordt toegezonden. Op aangeven van, bijv. de stichting en indien de omstandigheden dit noodzakelijk of wenselijk maken, kan in overleg met de beveiligingsorganisatie aanvullende afspraken worden gemaakt.

+ Retail Security

Retailers die te maken hebben met winkeldiefstal kunnen gebruik maken van onze geüniformeerde surveillanten. Zij bevorderen het veiligheidsgevoel in uw winkel en hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. Zij grijpen bovendien in bij problemen of winkeldiefstal en kunnen tevens de aangifte bij de politie afhandelen. Naast hun beveiligingsdiploma hebben onze surveillanten standaard de trainingen "Conflicthantering" en "Omgaan met agressie" gevolgd.

+ Collectieve Winkelsurveillance

U kunt samen met collega-retailers uit de directe omgeving kiezen voor collectieve winkelsurveillance. Hierbij ondersteunt een surveillant meerdere retailers c.q. winkels tegelijk (in een afgebakend geografisch gebied). Onze surveillant is daarbij te allen tijde oproepbaar voor de deelnemers.

+ Burgersurveillanten en Servicemanager

Een andere mogelijkheid is de inzet van burgersurveillanten. Deze surveillanten in burgerkleding worden pas ingezet na toestemming door de Politie. De servicemanager verricht naast winkelsurveillance ook andere werkzaamheden ten behoeve van de netheid en aantrekkelijkheid van winkelcentra en ter bevordering van het welzijn van het winkelend publiek.